Phân bón lá hữu cơ Đại Pháo

110.000 

Mô tả

Thành phần:
OM (dịch máu, dịch đạm tôm, dịch fulvic, humic, amino acid, hữu cơ..) 200g/l

Công dụng:
Phục hồi cây sau thu hoạch
Kéo đọt mạnh, đọt mập, khoẻ
Lá dày, xanh mượt
Kích thích mầm hoa, vọt bông lẹ
Mát cây, xanh lá
Liều dùng
1 chai (500ml)/400 lít nước