Su hào Rado 703

50.000 

• Thu hoạch 58-60 ngày sau gieo.
• Mật độ: 20 x 30cm, 10–13cây/m2

Mô tả

Sinh trưởng khỏe, thích ứng rộng rãi với các điều kiện thời tiết, ngắn ngày
Năng suất cao và ổn định, trong lượng củ 400 -500g, củ chắc, ăn ngon
Cuống lá vừa phải, phiến lá to có màu xanh rất đẹp, củ tròn vuông, vỏ mỏng, vỏ có màu xanh sang