Organic cá heo

60.000 

• Hạt nẩy mầm sau 5-7 ngày. Thời gian ra hoa 75-85 ngày

Mô tả

Cây thân thảo, cao 45-50cm, hoa cánh kép và nửa kép, màu đỏ rất đẹp
Cây ưa ấm và hơi khô, dễ trồng trên đất cát, tơi xốp, thoát nước, đất trung tính hoặc hơi kiềm
Thích mọc nơi nửa bóng nửa sáng, có khả năng chịu rét, chịu hạn