Oranic ca bo

110.000 

Thời gian nảy mầm: 5- 7 ngày. Cây bắt đầu cho hoa sau 68-72 ngày sau khi gieo

Mô tả

Cây cao 70-80 cm, cây cho nhiều hoa, cánh kép, hoa lớn nhiều màu tạo nên những luống hoa đẹp mắt
Trồng quanh năm, trồng hoa ở nơi có đầy đủ ánh nắng