Củ cải trắng Rado 107

70.000 

• Lượng giống/100m2: 1,5-2kg.
• Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo.

Mô tả

Sinh trưởng phát triển mạnh. Tỉ lệ củ loại một cao. Trồng quanh năm