Cà rốt Rado 507

120.000 

• Lượng giống/1000 m2: 100-200g.
• Thu hoạch 90-95 ngày sau gieo.

Mô tả

Sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm những nơi có nhiệt độ thấp