Gà Đông Tảo tại Thanh Hoá

500.000 đ

Thanh Hoá

11-05-2016

 • 1.591
 • 2
 • 0
 • 980
 • 1
 • 2

Gà đông tảo

250.000 đ

Thanh Hoá

20-05-2016

 • 807
 • 0
 • 0

Gà đông tảo Sùi mịn hàng khủng đế cụm

200.000 đ

Toàn quốc

14-06-2016

 • 635
 • 0
 • 0

Cung cấp gà Đông Tảo toàn quốc

150.000 đ

Thanh Hoá

04-07-2016

 • 553
 • 0
 • 1

Đông Tảo mái vừa xong lứa 2

680.000 đ

Thanh Hoá

16-05-2016

 • 483
 • 0
 • 0
Phản hồi của bạn
Đầu trang